Tarinaa meistä / About Us 

Vempulan Cherimoya "Molla" & Millhouse's Barbarossa "Nalle"

Hakaritan Viivi "Viivi"

Kennel Millhouse's dogs first time in breeder class Parainen Group Show 2013.
Dogs came from 3 different combinations.

 

 

Molla ja D-pentue 2011

Touhua ja tohinaa- normaalia elämää terriereiden kanssa 


Koirat tulivat elämäämme reilut 15 vuotta sitten. Itse olen ollut aina koiraihminen, mutta mahdollisuus koiraan ja koiriin tuli vasta myöhemmällä iällä.

 

2003 saimme ensimmäisen koiramme, Coton de Tulear-rotuisen uroksen Cotonen La Vertt "Vertin". Vertin kaveriksi hankimme vuotta myöhemmin Hakaritan Viivin "Viivi".  Viivin kanssa saimme ensimmäisen Millhouse's pentueen 2007. Cotoneita meillä ei ole ollut enään vuosiin, vaan rotu vaihtui australianterriereihin. Myöhemmin laumaamme liittyivät myös manchesterinterrierit ja yksi Lancashirenkarjakoira.

 

Asumme maalla, jossa koirille on iso aidattu piha. Varsinaisia pihakoiria meidän koiramme eivät ole, sillä yksin niistä ei juuri kukaan pihalla viihdy. Koirat hakeutuvat useimmiten ihmisten seuraan. Koko laumamme on innokkaita saunomaan ja uimaan. 

 

Meitä näkee usein liikkeellä eri tapahtumissa. Tavoitteemme on, että omat koiramme ja kasvattimme olisivat rohkeita, reippaita ja sosiaalisia, erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin tottuneita. Koiramme elävät perheenjäseninä osallistuen kaikkeen arkipäivän touhuihin. Koirat ovat aina läsnä, emmekä osaisi kuvitellakaan elämää ilman niitä. Koiraharrastus on meillä koko perheen harrastus.

 

Meillä kyläilee ja tapaamme paljon muita koiria, niin omia kasvatteja kuin muitakin koiraystäviä, joiden kanssa käymme mm. näyttelyissä ja erilaisissa kokoontumisissa. Australianterrieri sekä  manchesterinterrieri ovat  aktiivisia rotuja. Koirissa näkyy selvää turhautumista jos olemme tekemättä mitään. Siksi lauman kanssa leikitään ja harjoitellaan erilaisia asioita. Kotonamme on kohtuullisen kokoinen lauma, mutta koirat lenkkeilevät siitä huolimatta päivittäin 5-10km. Koirien hyvä yleis- ja lihaskunto on meille kunnia-asia.


Hustle and bustle – normal life with terriers
Dogs came into my life about 15 years ago. I’ve always been a dog person, but a chance to have a dog or multiple ones came till later on life.
2003 we got out first dog, Coton de Tulear male Cotonen La Vert “Vertti”. This cotton ball boy got a friend a year later, when Hakaritan Viivi “Viivi” came home. Viivi gave birth the first Millhouse’s litter in 2007. We no longer have any cotons at home, breed changed to Australian terriers. Nowadays we also have  Manchester terriers and one Lancashire Heeler.

We live at countryside in an old house where dogs have a big  and safe fenced  yard. Our dogs aren’t actual yard dogs, because none of them enjoys being alone at outside. Most often they seek out people and like to be near them. Our pack members are also very eager towards swimming and going to sauna. They are Finnish after all!
 
We’re aiming to visit various events. The goal is that our dogs are bred to be brave, energetic and social, used to be in various situations and events. Our dogs live as family members, participating in everyday life and hustle. Dogs are always present, and we could not imagine life without them. All this is a hobby for all of our family.
 

We meet a lot of other aussies and other breeds and their owners in a variety of occasions (such as dog shows and different gatherings). Australian terriers and Manchester Terriers are active breeds. You can clearly notice when they are starting to frustrate if there isn’t enough to do. That’s why we play and train several things in our pack. At home we have decent size pack, nevertheless dogs get 5-10 km dog run in every day. Their excellent general and muscle condition is a matter of honor to us.

 

- Tanja

 

Kasvatus /About Breeding

Olen kasvattanut ensimmäisen pentueeni 2007. Olen käynyt kasvattajakoulutuksen 2008 ja olen Kennelliiton, Australianterrierikerhon, Manchesterinterrierit ry:n ja Suomen koirankasvattajat ry:n jäsen. Käymme tyttäreni kanssa säännöllisesti näyttelyissä ja tapaamme muita kasvattajia.Koirien kanssa perheeni on touhunnut yli 15 vuotta ja vieläkin tuntuu että uutta oppii koko ajan. Kasvattajan jatkokurssille osallistuminen on suunnitteilla 2019.


Koirat ovat meille ensisijaisesti lemmikkiperheenjäseniä, vaikka näyttelykärpänen onkin päässyt puraisemaan. Käymme  myös aussitapaamisissa ja tuttavapiiri koostuukin pitkälti aussiystävistä ja kasvattiemme kotiväestä. 


Koen kasvattamisen erittäin haasteellisena, mutta antoisana. Kasvatuksessa noudatan kerhon ohjeistuksia ja kyselen kokeneempien kasvattajien neuvoja. Australian- ja Manchesterinterrieriä pidetään suhteellisen terveenä rotuna, ne eivät kuulu Pevisaan ( rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa). Pentueen suunnitteluun uhraan paljon aikaa, ajatuksena, että luonne ja terveys menevät aina edelle. Käyn työssä ja tästä syystä kasvatuksen pidän pienimuotoisena, mutta kuitenkin kasvattaen harkittuja pentueita silloin tällöin. Pennut kasvavat meillä  perheen ja muiden koirien keskellä. Meillä ei ole koiratarhaa, eikä erillisiä tiloja koirille, vaan pennut kasvavat ihmisiin, koiriin ja elämisen ääniin tottuen.


 Olen myös aktiivisesti tutkituttanut kasvattejani mahdollisuuksien mukaan. Olemme normaalien terveystutkimuksien lisäksi osallistuneet mm.diabetes-seulontaan,  Hannes Lohen koirien geenitutkimukseen ja jalostukseen käyttämäni nartut  ovat kahta lukuunottamatta luonnetestattuja. 
I 've been a breeder since 2007. I'm a member at Kennel Club Dog Breeders Association, the Australian Terrier Club, Manchester Terrier Club and the Finnish Dog Breeders Association.

My daughter and I meet regularly other breeders and dog friends in different events. My family has had dogs over 15 years, we have bred 12 litters, but still feels that new things are learned all the time. 


In breeding I follow Australian Terrier club's guidelines and ask the advice of more experienced breeders. Australian  and Manchester Terrier  are considered to be a relatively healthy breed, it does not belong to Pevisa (herd-based Hereditary Disorders and Disease Prevention Program). I am a full time working woman, so breeding dogs is our hobby. Our goal is to keep this  a passionate hobby this way. Doing way through considered litters now and then and in mean time going shows and meetings.


We spend much time thinking and planning litters. Usually we have one litter a year. Our focus is health and temperament. I prefer using older males, several times eyes checked and  patellas tested, who have already healthy outcome. 


I am also actively inspections as far as possible. Millhouse's litters have been in normal health checks by ~70% of all ( eyes and patellas) and in addition we have participated in for example diabetes screening, Hannes Lohi's genetic research for dogs and  several  Millhouse's dogs have been character tested.


Our puppies grow in the middle of our family and other dogs. We do not have so called kennel area or spaces, no separate house for dogs. So puppies grow in everyday life with people and other dogs.

Puppies are well socialized, they've been held and loved by people of all age.                                                                     - Tanja